Organizator:

Program će biti pravovremeno najavljen.

Prema Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Konferenciji ArhiBau vrednovati će se za članove svih Komora.

Na vrh